DOOR MIJN OOGHAREN HEEN IS DIT ZEKER WAT IK BEOOGDE

Architect en ontwikkelaar in gesprek met elkaar

Het is een prachtige dag. De zon schijnt en er is nauwelijks wind. Een goed moment om een wandeling te maken door het Land van Dico. Architect Peer Wolkers en Joerie Camp ontmoeten elkaar op de bouwplaats. Dat is niet voor het eerst, de twee werken al jaren samen aan de ontwikkeling van het voormalig Dicoterrein. Joerie is benieuwd wat Peer van het resultaat ‘so far’ vindt en hoe hij de toekomst ziet. Tijdens een korte wandeling ontstaat een mooi gesprek.

Peer: “Het totaalconcept voor de wijk is in één keer bedacht en wordt gefaseerd uitgerold. Het is mooi om te zien hoe de basisgedachte overeind is gebleven. Het Dicoterrein is een bijzondere plek waar twee woonsferen elkaar vinden. Het industriële karakter van de plek en de sfeer van een Hollands tuindorp zijn met elkaar verweven via een ‘kralenketting’ van witte huizen die bijzondere plekken markeren.”

Trots wonen in Dico

“Ja, en nu al is zichtbaar wat het effect daarvan is. Rond de parkeerhoven en de groenzones zie je altijd enkele witte accentwoningen die de verbinding leggen tussen de vriendelijke tuindorpse sfeer en het stoere industriële karakter”, reageert Joerie en direct vervolgt hij: “Ik weet nog goed dat we tegen elkaar zeiden hoe belangrijk architectuur is, maar dat het nog belangrijker is dat we met elkaar een wijk maken waar mensen zich thuis en geborgen voelen. Dat ze met trots vertellen aan vrienden en familie: ‘Ik woon in het Land van Dico’.”

Dico Tuindorp wonen Uden

Aansprekende voorbeelden

De twee wandelen verder en wijzen naar wat gevels. Peer: “Kijk, deze details vind ik erg mooi. Zo belangrijk dat de detaillering goed zit en fijn dat we daar als architect ook de ruimte voor kregen van Heijmans.” Peer doelt hiermee op de gemetselde bogen boven de ramen en de sheddaken bij de industriële huizen. Hij vervolgt enthousiast als hij een tuindorphuis ziet. “Kijk, dit is ook zo mooi! De kap is op een heel bijzondere manier geknikt en de daken hebben een grote overstek. Dit is heel typisch voor de tuindorpse sfeer.”

En? Is het gelukt?

Joerie vraagt of hetgeen Peer nu ziet ook is wat hij voor ogen had. Peer is eerlijk: “Dat is nog moeilijk te zeggen, omdat de groene inrichting van de openbare ruimte zo’n belangrijk onderdeel is van het geheel. Maar als ik door mijn oogharen heen kijk en zie hoe de huizen zijn geworden, is dit zeker wat ik beoogde. Een wijk die ontzettend veel verschillen laat zien en daardoor blijft verrassen, maar waar ook samenhang is door mooie overgangen, verbindende elementen en groen.”

Dit zeggende en wandelend naar het oosten van de wijk maakt Peer een bruggetje naar fase 4. “Fase 4 wordt een voortzetting van de andere fasen. Ook hier weer dat enorm gevarieerde aanbod. Er komen wel wat andere woningtypen bij aan de Losplaats. Ook hebben we in deze fase de aan onszelf opgelegde beeldeisen iets vrijer geïnterpreteerd, want we bouwen meer richting de vrije kavels. Als straks mensen hier hun eigen huis gaan bouwen, moeten de woningen ook weer mooi aansluiten bij elkaar.”

Sheddaken in Uden

Vooruitziende blik op duurzaamheid

Als de heren bijna weer bij de ontmoetingsplek aankomen, haalt Peer nog even het duurzaamheidsaspect van Land van Dico aan. “Toen we de plannen bedachten, waren de wettelijke eisen ten aanzien van duurzaam bouwen nog niet zo hoog. Gelukkig hadden wij wel een hoog ambitieniveau, waardoor de woningen volledig klaar zijn voor de toekomst. We hebben toen zelfs besloten om de woningen sheddaken te geven die zich richten op de zon, zodat er een optimale warmteopbrengst is. Ik ben echt heel blij dat we dit gedaan hebben.” Joerie bevestigt dit.

En nu jij

De twee beloven elkaar snel weer eens een rondje te maken, want zien groeien wat je ooit bedacht hebt, is wel heel erg leuk! Ben je nou ook benieuwd wat je kunt verwachten van wonen in Land van Dico? Wandel dan gerust eens door de straten die gereed zijn en bedenk je dan dat alle bouwwerkzaamheden weg zijn en het groen heeft kunnen groeien, dan krijg je een heel goed idee van de toekomst.