BOUWRIJP MAKEN: SLOOP VAN HET LIPS-PAND

Binnenkort start de sloop van het voormalige Lips-kantoorpand aan de Losplaats. De laatste huurders zijn vertrokken en met de start bouw van Land van Dico fase 1 in het vooruitzicht, wordt ook dit deel van het plan bouwrijp gemaakt.

Onder bouwrijp maken verstaan we de grond geschikt maken voor de bouw van de woningen. Denk aan het verwijderen van oude bebouwing of puin, het aanleggen van nuts-voorzieningen (water, elektra en riolering) en de grond egaliseren.

Heb je interesse in een woning in Land van Dico? Nu is het moment om de knoop door te hakken. Koop vóór de bouwstart en benut nu nog de keuzemogelijkheden. Maak je nieuwbouwhuis eigen én bespaar tijd en geld. Neem contact op met één van de onderstaande makelaars.