Straatambassadeurs Dico

Het is fijn wonen op het Land van Dico. Binnen een straal van 500 meter alle voorzieningen. In een reeds lang bestaande wijk zijn de sociale structuren al gevormd. In een nieuwe wijk is dat anders. Alle bewoners zijn nog zoekende naar verbinding.
Je directe buren leer je relatief snel kennen. Maar daarbuiten is dat best lastig. Toch heb je gemeenschappelijke belangen in een wijk. Denk aan een veilige wijk, de keuze van de speeltoestellen en de inrichting van het groen. Veel is nog onduidelijk.

Verbinding creëren
Wie neemt het initiatief bij het creëren van verbinding? Blijft ook de vraag of bewoners wel behoefte hebben aan contact? Je kent het wel tegenwoordig; overvolle agenda’s. Betrokkenheid en verbinding ontstaan geleidelijk door onderlinge contacten. Na een eerste kennismaking – bijvoorbeeld op straat tijdens een toevallige ontmoeting – is vervolgcontact eenvoudiger. Elkaar al enigszins kennen helpt ook als er gemeenschappelijke wensen of knelpunten zijn. De contactdrempel is immers laag.

Straatambassadeurs
Maar hoe kun je meer betrokkenheid stimuleren met als resultaat meer binding tussen wijkbewoners? Het antwoord was in eerste instantie Facebook, nieuwsbrieven en communicatie via e-mail. In de praktijk niet effectief. De oplossing blijkt – verdeeld over de wijk – straatambassadeurs te zijn. Beheerders van WhatsApp-groepen hebben die taak. Ze hebben primair een signalerende functie; zijn de “oren en ogen” in dat deel van de wijk waar ze bekend zijn. Maar ook coördinerend bij het creëren van verbinding.

Wijk Informatie Coördinator
Maar hoe communiceer je nu effectief met de wijkbewoners en met partijen en instanties buiten de wijk? Hiervoor is de Wijk Informatie Coördinator (WIC) als spil cruciaal. Bij interne wijkcommunicatie bereikt de WIC via de groep van ambassadeurs eenvoudig en snel alle bewoners. Maar omgekeerd weten zij ook de WIC te vinden.

Extern netwerk
De Wijk Informatie Coördinator maakt ook deel uit van het externe netwerk. Regelmatig is er Informeel overleg met o.a. de Wijkagent, Boa, Regisseur Groen en Ons Welzijn. Officiële meldingen doen bewoners zelf maar informeren ook de WIC die daarna via het informele netwerk regelmatig het ‘oliemannetje’ is.
Het ambassadeursnetwerk wordt ingezet bij het organiseren van verbindende activiteiten zoals burendag. Maar ook bij knelpunten en calamiteiten waar snelle communicatie gewenst is. Of wanneer gepeild moet worden wat de wensen en ideeën zijn. Bijvoorbeeld of een wijkvereniging een optie is.
Met de huidige 11 ambassadeurs worden al meer dan 250 bewoners bereikt. Maar er wordt nog gebouwd. Na voltooiing moeten ook alle bewoners opgenomen worden in het netwerk. Dat is nog best een uitdaging. Maar niet onmogelijk.

Ook voor andere wijken!
Het netwerk van straatambassadeurs heeft de band tussen de wijkbewoner versterkt. Het zou in andere wijken in Uden ook een prima instrument kunnen zijn. Meer en betere contacten; minder anonimiteit en meer verbinding.

Voor meer informatie: wijkdico2020@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *