NL GREENLABEL: EEN DUURZAME LEEFOMGEVING

Duurzame woningen én een duurzame leefomgeving
Dat Land van Dico duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, is al bij velen bekend. Een nieuwe generatie woningen; energiezuinig, duurzaam en goed voor mens én milieu. Maar wist je ook dat de openbare inrichting van deze wijk nèt een stapje verder gaat dan andere wijken?

Heijmans werkt samen met NL Greenlabel
Heijmans is de samenwerking aangegaan met NL Greenlabel. Dit initiatief, met o.a. Neerlands bekendste tuinman Lodewijk Hoekstra, helpt burgers en bedrijven een duurzame leefomgeving te creëren. De missie van NL Greenlabel is mens en natuur met elkaar in balans te brengen.

De samenwerking betekent voor Heijmans dat het bouwbedrijf zichzelf hogere ambities oplegt voor de wijken waar hun nieuwbouwwoningen in komen. De bouwer heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en streeft nadrukkelijk naar een voortrekkersrol. En waar de woningen steeds duurzamer worden, wordt er nu ook gekeken naar de openbare ruimte. Denk aan een inrichting die rekening houdt met een verbeterd watermanagement. Of die meer biodiversiteit stimuleert, bijvoorbeeld door plantensoorten te kiezen die in verschillende periodes bloeien, zodat er voor bijen en vlinders langer voedsel aanwezig is.

Hoe wordt Land van Dico een groene leefomgeving?
Samen met NL Greenlabel bekijkt Heijmans hoe Land van Dico ook op wijkniveau duurzamer kan worden. Om te beginnen wordt de ecologische footprint van de ontwikkeling beperkt door zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame, circulaire of biobased producten. Materialen worden zo toegepast dat ze kunnen worden gerecycled en dat primaire grondstoffen niet in het milieu verdwijnen als afval. Vrijkomende materialen worden beschouwd als grondstof, zo wordt groenafval hergebruikt om takkenrillen te maken.

Qua inrichting benut het plan de waarde van groen om hittestress in de woonwijk te verminderen. Die beplanting is natuurlijk afkomstig van duurzame teelt. Het bodemleven neemt toe door te sturen op sporenelementen en organische stof. De inrichting verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater; water wordt lokaal gebufferd en ter plekke geïnfiltreerd. Daarmee wordt ook beter geanticipeerd op extreme regenval.

Duurzame en levende tuin
Ook na voltooiïng van de wijk wordt duurzaamheid gestimuleerd. Dat gaat van beheer van het groen tot aan het inspireren van de toekomstige bewoners voor het verduurzamen van hun tuin. Bijvoorbeeld middels leuke tuinworkshops, natuurlijk met Lodewijk Hoekstra, eigenaar NL Greenlabel en bekend van televisie: “Om een groene duurzame woonwijk te realiseren, is ook de inzet van de bewoners nodig. Een levende tuin is een tuin met veel ruimte en groen voor vogels, vlinders en insecten. Daarbij zorgt groen voor minder wateroverlast en word je er ook nog eens heel blij van. Groen geeft inspiratie, plezier, ontspanning en is goed voor je gezondheid.”

Al met al maken deze ambities Land van Dico niet alleen beter voor het milieu, maar wordt het ook een prettigere omgeving en leefbaarder voor haar bewoners.

Meer weten?
Bekijk Lodewijk hier in een ander pilot-project van Heijmans.

Beluister hier hoe Heijmans directeur Harwil de Jonge en Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel hun samenwerking oppakken.