Start sanering: zo schoon was Land van Dico nog nooit!

Heijmans start met sanering
Nu de verkoop van Land van Dico vordert, is voor Heijmans de tijd aangebroken om te starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw. De eerste stap daarin is de bodemsanering. De werkzaamheden staan gepland vanaf medio juli en lopen de hele zomer door.

Een woongeschikte locatie
Op het voormalige Dico-terrein hebben jarenlang licht-industriële werkzaamheden plaatsgevonden. Dat gebeurde ook nog in een tijdsgeest waarin weinig ‘groen’ besef was en een minder veeleisende regelgeving vanuit de overheid. Na extern onderzoek in 2009 zijn op het terrein locaties aangeduid waar zich verontreiniging bevindt.  Dat komt bijvoorbeeld door de voormalige spuiterij, maar ook door losplaatsen van het voormalige spoorlijntje.

De verontreiniging is op een groot deel van het terrein ‘vast’ en statisch van aard. Dat betekent dat de verontreiniging opgesloten zit in de bodem en zich niet kan verplaatsen door bijvoorbeeld grondwater. Daarnaast is er nog een locatie gevonden waar vloeistoffen de bodem in zijn getrokken. Dat spoor gedraagt zich als een omgekeerde rookpluim. Deze vervuiling heeft aan de oppervlakte hogere waarden en waaiert onderin verder uit.

Uden wordt weer iets schoner
Heijmans Bodemspecialisme heeft een saneringsplan opgesteld. Over het terrein wordt de bovenste vervuilde grondlaag afgegraven (die zich volgens metingen voornamelijk tussen de 0,5 en 1,5 meter diep bevindt). Het afgegraven deel wordt vervangen door geschikte grond. Wettelijk gezien is een gezonde leeflaag van 1 meter diep vereist. Met dit plan kan en wil Heijmans zichzelf hogere ambities opleggen.

Om de ‘rookpluim’ te bestrijden wordt gebruik gemaakt van ingenieuze oplossingen. De haard, of top van de pluim, wordt afgegraven en vervangen door geschikte grond. Zo wordt al een groot deel van de bron, van waaruit de verontreiniging naar beneden uitwaaiert, weggenomen. De dieper liggende delen worden opgepompt. Heijmans bouwt ter plaatse een tijdelijke zuiveringsinstallatie waarin de verontreiniging wordt gefilterd. De verontreiniging blijft achter in de natuurlijke filters van de installatie (doorgaans zand en kool). Deze aanpak bespoedigt op termijn een duurzaam herstel voor Uden.

Al met al wordt er de komende maanden heel wat werk verzet op het Land van Dico; je kunt de transformatie bijna per week zien vorderen. Uiteraard zal Heijmans de overlast tot een minimum beperken, zo worden zelfs de vrachtwagens schoon gespoten voordat ze de weg op gaan.

Om er zeker van te zijn dat het hele plan correct wordt uitgevoerd, staat het hele proces onder toezicht van het bevoegde gezag. Met Land van Dico wordt Uden nog een stukje mooier, schoner en beter!

Lees meer over de bodemsanering uitgevoerd door Heijmans.