WERK IN UITVOERING

Land van Dico komt eraan! Vanaf 12 maart start Heijmans met de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling en het bouwrijp maken. Daartoe wordt het terrein afgesloten en het gebied is daarmee tijdelijk niet meer bereikbaar voor wandelaars en liefhebbers van deze plek.

Allereerst wordt overtollig groen gerooid om vervolgens archeologisch onderzoek te kunnen doen. Daarna worden er bomen gekapt. Niet alles, want een deel volwassen groen blijft gelukkig voor de woonwijk behouden. Tot slot wordt de grond afgegraven en vervangen.

Heijmans is er veel aan gelegen eventuele overlast te beperken. Wij vertrouwen op uw begrip en weten dat u er straks een mooi stukje Uden voor terugkrijgt.